ข่าวทหารอากาศ

 

 

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
งานสงกรานต์กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔
พิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
เสนาธิการทหารอากาศ ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ กองบิน ๒๑
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศจ่าอากาศตรี
คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง ณ กองบิน 2
พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ
พิธีปลดประจำการเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39ZA/ART)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ติดตามผลการปฏิบัติในการสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ
การประชุมสัมมนาปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และสร้างจิตสาธารณะ ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับมอบเครื่องแบบ พลอากาศเอก


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail