ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารในพระองค์

​          ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารในพระองค์ ทั้งให้พ้นจากการเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยเป็นหน่วยใน กองทัพบก ๖๓ หน่วย กองทัพเรือ ๙ หน่วย และกองทัพอากาศ ๑๕ หน่วย ให้พ้นจากการเป็นหน่วยทหารในพระองค์ โดยเป็นหน่วยในกองทัพบก ๑๕ หน่วย สถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยเป็นหน่วยใน กองทัพบก ๕๕ หน่วยกองทัพเรือ ๗ หน่วย กองทัพอากาศ ๑๓ หน่วย และสถาปนาเป็นหน่วยทหารในพระองค์ โดยเป็นหน่วยในกองทัพบก ๒ หน่วย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

​          สําหรับในส่วนของกองทัพอากาศ มีดังนี้

พ้นจากการเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์

​          กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
​         
กองพันที่ ๑ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
​          กองพันที่ ๒ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
​          กองพันที่ ๓ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
​          กองพันที่ ๔ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
​          กองพันที่ ๕ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
​          กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒
​          ฝูงบิน ๖๐๒ รักษาพระองค์ กองบิน ๖

สถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์

​          กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
​          กองพันที่ ๑ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
​          กองพันที่ ๒ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
​          กองพันที่ ๓ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
​          กองพันที่ ๔ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
​          กองพันที่ ๕ กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
​          กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารอากาศโยธิน ๒ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๑ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน ๒ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
​          รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/100/T_0027.PDF


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail