คณะกรรมการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ แจ้งปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัย

         คณะกรรมการกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยกองทัพอากาศ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษา
ความปลอดภัยพื้นที่ฐานทัพอากาศดอนเมือง และพื้นที่เขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (ท่าดินแดง) เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอปรับเวลาเปิด - ปิดช่องทางเขตบ้านพักอาศัยกองทัพอากาศ (ท่าดินแดง) ดังนี้

๑. ช่องทางท่าดินแดง ๑ (แฟลตกองทัพอากาศ ตรงข้ามช่องทางกรมพลาธิการทหารอากาศ)  ปิดตลอดเวลา

๒. ช่องทางท่าดินแดง ๒ (สนามแบดมินตัน กองทัพอากาศ) เปิดเวลา ๐๕๐๐ - ๒๔๐๐

๓. ช่องทางท่าดินแดง ๓ (ด้านข้างโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ) วันราชการเปิดเวลา
    ๐๕๐๐ - ๒๒๐๐ วันหยุดราชการเปิดเวลา ๐๖๐๐ - ๑๘๐๐

๔. ช่องทางท่าดินแดง ๔ (ด้านหลังหอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร ๘๐ ปี)) ปิดตลอดเวลา

๕. ช่องทางท่าดินแดง ๕ (โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย) เปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๖. ช่องทางท่าดินแดง ๖ (หอประชุมกานตรัตน์) เปิดเวลา ๐๕๐๐ - ๒๒๐๐

๗. ช่องทางท่าดินแดง ๗ (ดวงมณี) เปิดเวลา ๐๕๐๐ - ๒๒๐๐

๘. ช่องทางท่าดินแดง ๘ (เพิ่มสิน) เปิดเวลา ๐๕๐๐ - ๒๒๐๐

ทั้งนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail