ผลการปฏิบัติงานคณะเจ้าหน้าที่ทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของ ทอ.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​รายก​ารผลการดำเนินงาน
ลำดับ​รายการผลงาน​คลิปวิดีโอ
​​​1
การสร้างต้นแบบการสำรวจพื้นที่ ทอ. ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ สนามบินวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว​​
​2​กองทัพอากาศ ร่วมกับ กรมชลประทานสร้างต้นแบบการสำรวจพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างแบบจำลองระดับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ แก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซาก บริเวณพื้นที่แก้มลิงหนองฮี ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จว.อุบลราชธานี ​1-ทอ.ใช้GISช่วยน้ำท่วม ข่าวค่ำ ตอนที่ 1 เมื่อ 31 ตุลาคม 62​​

2-ทอ.ใช้GISช่วยน้ำท่วม ข่าวค่ำ ตอนที่ 2 เมื่อ 1 พ.ย.62​
​3สนับสนุนข้อมูล E-Building ให้ คณอก.พัฒนาฐานบินปฏิบัติการ
​4​สาธิตการบินถ่ายภาพทางอากาศให้แก่ จนท.จาก ทภ.๒ และบินถ่ายภาพทางอากาศบริเวณพื้นที่สนามบิน บน.๑ ด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก
​5การบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก และสร้างแบบจำลองระดับน้ำและทิศทางการไหลของน้ำบริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ อ.แม่สอด จว.ตาก​7-ภาพ 3 มิติผาแดง
​6​บินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำรวจพื้นที่สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จว.ตาก 
​7​บินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสำรวจพื้นที่สนามบินโรงเรียนการบิน สำรวจและรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศของฐานบินปฏิบัติการ ของ ทอ. (รร.การบิน)
​8​ร่วมทดสอบระบบประเมินไฟป่าและตรวจฝุ่นละอองในพื้นที่เสี่ยงด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กร่วมกับ ม.แม่ฟ้าหลวง ​3-ใช้UAV แก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน สัมภาษณ์ที่ ฝูง 416

8-ดอยจระเข้ ก่อน-หลังเก็บเกี่ยว
​9​ทดสอบระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) / Air Pollutant Mapping ด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV) หมวดทางหลวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ​​​4-ทอ.บินโดรนตรวจวัดค่าฝุ่นละออง ถ.พระราม 2 ข่าวเที่ยง วันที่ 29 มกราคม 2563 #N​BT2HD​


​10​กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ กองทัพอากาศตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV) 9-ทอ.ร่วม กรง.ตรวจวัดฝุ่นเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน 1800น วันที่ 12 ก.พ. 63

​11การทำแบบหล่อ และการขึ้นรูปปีก อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV) ต้นแบบด้วยวัสดุผสม (Composite)
​12​"การจัดทำข้อมูลติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พื้นที่ ทอ.โดยใช้ บน.๒๑ เป็นกรณีศึกษาและจัดทำแผนที่แสดงการจำลองระดับน้ำแบบ ๒ มิติ พื้นที่ บน.๒๑  "
​13​คณะเจ้าหน้าที่ทำงานฯ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำรวจพื้นที่รอบ ๆ โรงงานเขตบางคอแหลม  ๒ แห่ง เพื่อวางแผนตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV)
​14​"ประชุมร่วมรอง อธิบดีกรมโรงงาน กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่าง ทอ.กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการตรวจคุณภาพอากาศ (PM2.5) เพื่อจัดทำ    Air Pollutant Mapping"
​15​"คณะเจ้าหน้าที่ทำงานฯ ปฏิบัติภารกิจร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและการบริหารจัดการน้ำในการแก้ปัญหาอุทักภัย ภัยแล้ง ร่วมกับ สง.ปรมน.ทอ.,      กอ.รมน.ภาค ๓ จว.พิษณุโลก"
​16​"ประชุมร่วมกับนายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา  กรมชลประทาน และ จนท.จากกรมชลประทาน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือและการปฏิบัติงานร่วมกัน"
​17​"คณะ จนท.ทำงาน ฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาหาแนวทางสนับสนับการถ่ายภาพทางอากาศเพื่อพัฒนาฟื้นฟูลำตะคอง จว.นครราชสีมา "
​18​"ประชุมหารือร่วมกับ  - พลโท ธัญญา  เกียรติสาร  แม่ทัพภาคที่ ๒ - พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒  การสำรวจภาคพื้นดินของ จนท.ทภ.๒ บริเวณลำตะคอง (โครงการจิตอาสา)"
​19​ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงานการสำรวจพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างแบบจำลองระดับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ11-process work No​ngHee FHD​​Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail