การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
​            วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise) ระหว่าง ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนายก โดยมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ได้เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการยุทธศิลป์ (Operational Art) และการออกแบบการยุทธ (Operational Design) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ที่ศึกษาตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ เพื่อเตรียมการเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศที่สามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนทางทหารได้ เพื่อฝึกทักษะการตัดสินตกลงใจของนักศึกษาภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมมีการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail