ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖
            ด้วยกองทัพอากาศ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จะดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐น. (ในวันและเวลาราชการ)
           โดยผู้สมัครจะต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกบริหารกำลังพล กองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๔ ๘๕๖๔ รายละเอียดตามลิงค์ หรือสามารถสแกน QR code ด้านล่างนี้

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail