ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้​ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

​          ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมาติดต่อราชการกับกองทัพอากาศ ได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานกับกองทัพอากาศ เช่น อนุมัติ อนุญาต จัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้​ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศในการนำไปสู่การปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับบริการที่ดีขึ้น โดยท่านสามารถเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fglxan หรือ QR Code  ภายในวันที่ ๓​๑​ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้​ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

71593.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail