ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

​​

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการสนับสนุนการขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่ ๑๗ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเพิ่มการให้บริการเป็นวันละ ๑,๕๐๐ คน
ตามที่กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกขึ้นที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยกองทัพอากาศสนับสนุนสถานที่ เต้นท์ขนาดใหญ่ วัสดุ อุปกรณ์ รถพยาบาล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แจกบัตรคิวและชี้แจงการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยกำหนดให้บริการตรวจคัดกรองวันละ ๑,๐๐๐ คน ระยะเวลา ๑๕ วัน ผลการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนที่มารอคิวรับการตรวจเต็ม ๑,๐๐๐ คนทุกวัน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๓ ซึ่งมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกในแต่ละวัน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จึงได้ประสานกองทัพอากาศในการขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกังวลใจของพี่น้องประชาชนที่สัมผัสผู้มีความเสี่ยงสูงที่ยังไม่ได้รับบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ จึงได้ขยายระยะเวลาให้บริการและเพิ่มการให้บริการดังกล่าว โดยจะหยุดให้บริการในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ก่อนเริ่มให้บริการในระยะที่สองระหว่าง ๑๗ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเพิ่มการให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 เป็นวันละ ๑,๕๐๐ คน
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ พร้อมที่จะสนับสนุนอาคารสถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้ประชาชนและประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติภัย COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail