จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เปิดใช้ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในการรอรับบริการ

ตามที่กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จัดตั้งจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกขึ้น ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีประชาชนมารอคิวรับบริการตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมากจนทำให้เกิดความแออัด
กองทัพอากาศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค จึงเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดระบบจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ (คิวคิว) และตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test ซึ่งสามารถรอฟังผลได้เลย เพื่อความรวดเร็ว และลดความแออัดของประชาชนที่มารอรับบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙
โดยประชาชนที่จะตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์วันละ ๑,๕๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป)
สำหรับประชาชนที่ทำการจองคิวออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ (คิวคิว) แล้ว ต้องมาแสดงตนเพื่อการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายใน ๑๕ นาทีก่อนหมดช่วงเวลาที่จองไว้ (ในแอปพลิเคชันจะต้องกำหนดช่วงเวลาจอง ช่วงละ ๓๐ นาที) ซึ่งถ้ามาไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ โดยแสดงหลักฐานการจองคิวในโทรศัพท์ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวเพื่อใช้กรอกข้อมูล

196873433_1968713399971592_5432317084772322911_n.jpg

202051439_1968713456638253_5439003981170446632_n.jpg

178206017_1968713489971583_5170186522030302813_n.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail