กองทัพอากาศให้บริการตรวจ-รักษา COVID-19 ฟรี แบบครบวงจร ตรวจพบเชื้อส่งรักษาได้เลย

​           กองทัพอากาศเปิดให้บริการตรวจ-รักษา COVID-19​ สำหรับประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยกำหนดให้บริการตรวจ วันละ ๑,๐๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม จนถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) โดยการให้บริการในครั้งนี้ จะเป็นการให้บริการในรูปแบบครบวงจร (one stop service) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

​           ๑. ประชาชนที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) จะต้องลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code : RTAF COVID BOOKING เท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวออนไลน์ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา (ให้จองคิวล่วงหน้า ๑ วัน เพื่อเข้ารับการตรวจในวันถัดไป) โดยขอให้เข้ารับการตรวจตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้ (แสดงบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการจอง)
​           ๒. เข้ารับการตรวจ และรอรับผลการตรวจพร้อมใบรายงานผล Antigen Test Kit (ATK)
​           ๓. กรณีติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะทำการ Swab และวิเคราะห์ผลด้วยวิธี RT-PCR และ X-Ray เพื่อตรวจยืนยันซ้ำอีกครั้ง หากพบว่าผลตรวจ "ไม่ติดเชื้อ" ก็จะสามารถกลับบ้านได้ แต่ถ้าผลตรวจ "ติดเชื้อ" เจ้าหน้าที่จะส่งให้แพทย์วินิจฉัยจำแนกตามอาการ กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเขียว จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation (HI) และจะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ หรือ ยาฟ้าทะลายโจร พร้อมยาและอุปกรณ์ช่วยเหลือตามความจำเป็น ตามคำแนะนำของแพทย์ กรณีป่วยเป็นผู้ป่วยสีเหลือง/สีแดง จะส่งตัวเข้าสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป
​           สำหรับประชาชนที่ทำการจองคิวออนไลน์ผ่าน QR Code ดังกล่าวแล้ว ต้องมาแสดงตนเพื่อการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ภายใน ๑๕ นาทีก่อนหมดช่วงเวลาที่จองไว้ ซึ่งถ้ามาไม่ทันเวลาจะถูกตัดสิทธิ์ โดยแสดงหลักฐานการจองคิวในโทรศัพท์ พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวเพื่อใช้กรอกข้อมูล
240599642_2000050903504508_6089331696797119279_n.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail