กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร ในกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

             ตามที่กระทรวงกลาโหมมีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวเปลือกทำให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ซึ่งในช่วงเวลานี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวนาหลายพื้นที่ อีกทั้ง หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมข้าวซ้ำขณะเก็บเกี่ยวข้าว และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้การจำหน่ายข้าวสารออกสู่ผู้บริโภคประสบปัญหามากขึ้นยิ่งกว่าเดิม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และสนองนโยบายของกระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ทัพฟ้าช่วยชาวนา” ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร โดยมีรายละเอียดสินค้า ดังนี้
ข้าวเหนียวก่ำ กิโลกรัมละ ๕๐ บาท
ข้าวเหนียวขาว กิโลกรัมละ ๒๖ บาท
ข้าวเหนียวขาวปลอดสาร กิโลกรัมละ ๓๕ บาท
ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องหอมมะลิ ๑๐๕ อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องหอมนิลอินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
ข้าวกล้องผสม ๕ สายพันธุ์อินทรีย์ แพ็คสุญญากาศ กิโลกรัมละ ๗๐ บาท
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรจังหวัดยโสธร, การขายพันธุ์ไม้ด่างและต้นไม้สวยงาม, การจัดอบรมฝึกอาชีพ (ไม่มีค่าใช้จ่าย), ตลาดนัดของอุปโภคบริโภค และสินค้าลดราคา
ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีจุดจำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร และช่วยบรรเทาผลกระทบกับเกษตรกรอันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมข้าวขณะกำลังเก็บเกี่ยว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในขณะนี้

260995661_2073054679537463_8734728824348606912_n.jpg

261134181_2073054696204128_2419738030732799977_n.jpg

261676291_2073054662870798_5702199534958981820_n.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail