ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็น"ผู้ให้"ด้วยการบริจาคโลหิต ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022)

            ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมเป็น"ผู้ให้"ด้วยการบริจาคโลหิต ในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2022) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน๒๕๖๕


       บริจาคโลหิต รับเสื้อยืด"วันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๖๕" เป็นที่ระลึก ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น ๓ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 
       เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ปิดรับบัตรเวลา ๑๕.๓๐ น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
       หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ ติดต่อ ๐ ๒๕๓๔ ๗๘๓๘
       มาร่วมกันแสดงพลังสามัคคีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ สามัคคี คือพลังการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย

---------------------------------
      คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต 

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX 

     ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19

     ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์)

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail