โครงการ “๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล”

           จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สำคัญนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดมา ซึ่งล้วนคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารผ่านศึกผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติไทยให้คงความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทานสิ่งของอยู่เสมอ และเมื่อทหารเหล่านั้นได้รับบาดเจ็บ บางคนต้องสูญเสียอวัยวะ จนกลายเป็นผู้พิการทุพพลภาพก็ยังทรงให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวเสมอมา ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้สนองพระราชปณิธาน โดยจัดทำโครงการ "ความห่วงใยไร้พรมแดน" ​เพื่อให้การดูแลสุขภาพและให้การแนะนำด้านสุขภาพในเชิงรุกให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร หรือเนื่องจากมีความพิการ มีความยากลำบากในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

           เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ดำเนินการต่อยอดจากโครงการ "ความห่วงใยไร้พรมแดน" โดยการจัดทำโครงการ "๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้าถวายเป็นพระราชกุศล" เพื่อให้บริการเปลี่ยนดวงตาเทียมและตรวจสุขภาพดวงตาแก่ทหารผ่านศึก
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

           องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงขอเชิญชวนทหารผ่านศึกผู้สูญเสียดวงตา เข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ "๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศลทหารผ่านศึกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองจักษุ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนำทีมโดย แพทย์หญิง ปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์ และ แพทย์หญิง รณิภา ศิริบูรณะ โทร. ๐๙ ๒๒๔๖ ๗๔๐๓ (ในวันและเวลาราชการ)​

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail