การบรรยายพิเศษ "กองทัพอากาศ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0"

​          กองทัพอากาศ จัดการบรรยายพิเศษสร้างวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศก้าวสู่ Thailand 4.0” ในวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค.๖๐ ณ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เร่งการดำเนินการขับเคลื่อนกองทัพอากาศก้าวสู่หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล และเป็นกองทัพอากาศที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงทรงคุณวุฒิ มาบรรยายในประเด็นสำคัญได้แก่

          - หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี กับการก้าวสู่ Thailand 4.0” บรรยายโดย พลอากาศโท มานัต วงษ์วาทย์ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
          - หัวข้อ “Digital Transformation” บรรยายโดย อาจารย์ ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้เชี่ยวชาญอิสระสถาปัตยกรรมองค์กร
          - หัวข้อ “Thailand 4.0” บรรยายโดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          และนอกจากนี้ยังฝึกอบรมการจัดทำ Road Map ก้าวสู่ Thailand 4.0  โดย อาจารย์ ดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี  และทีมงาน

==========================================================================================================
* เอกสารประกอบการบรรยาย

==========================================================================================================
 

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail