กำหนดพื้นที่จอดยานพาหนะ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

           คณะกรรมการอำนวยการโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ ได้ดำเนินการ
จัดการจราจรและการจอดยานพาหนะภายใน บริเวณกองบัญชาการหองทัพอากาศ ดังนี้

          ๑. พื้นที่จอดยานพาหนะบริเวณข้างอาคารที่พักทหารกองเกียรติยศ (P1) กำหนดให้เป็นพื้นที่จอดยานพาหนะฉุกเฉินกรณีมีการรับ - ส่งเสด็จฯ หรือประกอบพิธีการสำคัญ ณ บริเวณกองบัญชาการหองทัพอากาศ เช่น รถของหน่วยทหารรักษาความปลอดภัย, หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (สุนัขทหาร) และรถพยาบาลฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นต้น
          ๒. พื้นที่บริเวณด้านซ้ายมือของทางขึ้นอาคารกองบัญชาการหองทัพอากาศ (P2) กำหนดให้เป็นพื้นที่จอดยานพาหนะสำหรับผู้รับ - ส่งเสด็จฯ, ผู้มาร่วมงานพิธีของกองทัพอากาศ, ผู้มาประชุมของกองทัพอากาศ และบุคคลภายนอกที่มาเข้าร่วมประชุมในกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยให้กรมข่าวทหารอากาศ เป็นหน่วยควบคุมดูแลการจอดยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

          ๓. พื้นที่ด้านหลังอนุสาวรีย์กองทัพอากาศ (P3) บางส่วน กำหนดให้เป็นพื้นที่จอดยานพาหนะค้างคืนโดยให้
กรมข่าวทหารอากาศ เป็นหน่วยควบคุมดูแลการจอดยานพาหนะค้างคืน กำหนดเปิดไม้กั้นจราจรเวลา ๐๕๐๐ และปิดเวลา ๒๐๐๐ ของทุกวัน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ห้ามจอดยานพาหนะริมถนนหลักรอบบริเวณพื้นที่อาคาร ๘ กรม โดยเด็ดขาด จึงขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ปฏิบัติตามกำหนดการดังกล่าวและสามารถนำยานพาหนะจอดภายในอาคารจอดรถกองบัญชาการกองทัพอากาศ ได้ตั้งแต่เวลา ๐๖๐๐ - ๑๘๐๐ ซึ่งอาคารมีจำนวน ๕ ชั้น รองรับยานพาหนะได้ ๔๙๖ คัน

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๒ - ๑๕๗๔, ๒ - ๑๒๘๖, ๒ – ๒๒๐๐


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail