กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้

​                   กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท ในช่วงตั้งแต่

เวลา ๐๗๓๐ – ๑๒๐๐ เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้

            - วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

            - วันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตรวจบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

            - วันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตรวจบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

             หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๑๐ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail