รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ อัตรา

           คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ (คอค.ทอ.) ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ อัตรา โดยให้นายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศรับสมัครฯ และมีความประสงค์จะสมัครสอบส่งเอกสารประกอบการสมัครสอบนำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม LINK ที่แนบนี้Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail