กองทัพอากาศร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ผนึกกองกำลังเตรียมจัดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21

​              นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ฝ่ายกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Squadron Leader Brett Cummings หัวหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรมยุทธการทหารอากาศ โดยจัดเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข​

              สำหรับการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบินที่เข้ารับการฝึกมีความพร้อมรบ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ กับกองทัพอากาศออสเตรเลียอีกด้วย โดยในปีนี้ จะทำการฝึกภาคสนาม (FTX) ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา​
S__2359321.jpg
S__2359322.jpg
S__2359318.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail