ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านความมั่นคงและกิจการอาเซียนฯ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ 9
2022/09/16

​​

305768375_754829455909562_1480371413457629371_n.jpg

302454334_754829525909555_6107154730228294332_n.jpg

303655125_754829482576226_6990946750346783567_n.jpg

306565157_754829462576228_1074586473767539067_n.jpg

305285564_754829499242891_5701730070016865679_n.jpg

คณะทำงานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศอาเซียน 10 ชาติ จับมือกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงอาเซียน ในเวที ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : AAFET-WG ครั้งที่ 9
นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก สุภชัย อุปัญญ์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านความมั่นคงและกิจการอาเซียน สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการฝึกศึกษากองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Air Forces Education and Training Working Group : 9th AAFET-WG) ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 โดยมีกองทัพอากาศลาวเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “การร่วมมือกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน” (Together for Peace and Stability of ASEAN)
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการฝึกและศึกษาของกองทัพอากาศอาเซียน และเพื่อต่อยอดในการพัฒนาบุคคลากรร่วมกันในอนาคต
สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของระบบการฝึกและศึกษาของแต่ละกองทัพอากาศอาเซียน รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น​Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail