พิธีมอบใบประกาศ และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบําบัด ( Bio-PsychoSocial Model ) กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๒
08/02/62

​         พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศ และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบําบัด ( Bio-PsychoSocial Model ) กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทยทหารอากาศ

B20190208-2.jpg 

B20190208-3.jpg 

B20190208-5.jpg 

B20190208-4.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail