มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

             คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีพลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ พลอากาศตรี ทวีพงษ์ปาจรีย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1568249928572.jpg 

              พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นผู้แทน คณะอนุกรรมการชุมนุมนายเรืออากาศ มอบเงินบริจาคจากชุมนุมนายเรืออากาศ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีพลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์จรรยาวิจักษณ์เจ้ากรมแพทย์ ทหารอากาศ และ พลอากาศตรีทวีพงษ์ปาจรีย์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1568249950193.jpg 

              พลอากาศโท ภูมิใจ ชัยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มอบเงินบริจาคจากหน่วยบัญชาการ อากาศโยธิน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ยา และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail