แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจําปี ๒๕๖๒
2019/10/30

​​         พลอากาศตรี สมพร แต้พานิช ผู้อํานวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ ร่วมงานแถลงข่าวการจัด “งานกาชาดประจําปี ๒๕๖๒” ภายใต้แนวความคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ช่วยเหลือประชาชนที่ทุกข์ยากตามภารกิจของสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ​


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail