การประชุมชี้แจงแก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ
2020/07/10

​          พลอากาศโท พันธ์ภักดี พัฒนกุล เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อแนะนําภารกิจของหน่วยใหม่ ชี้แจงระบบการติดต่อประสานงานกับกองทัพอากาศระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยมีผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมจํานวน ๓๔ คนจาก ๒๔ ประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ​

B20200710 (2).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail