พิธีเปิดการฝึก SEA AIR LAND INTEGRATED EXERCISE 2020" (SALIX 2020)
2020/07/29

​​​            นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่าง เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) เรือเร็วตรวจการณ์ และเรือค้นหาและกู้ภัยทางทะเล โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ณ กองบิน ๕ ประจําปี ๒๕๖๓ โดยใช้ชื่อสําหรับการฝึกคือ "SEA AIR LAND INTEGRATED EXERCISE 2020" (SALIX 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกขั้นตอนการปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง AU-23A ที่ทําหน้าที่เป็น Sensor เรือเร็วตรวจการณ์ และเรือค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ซึ่งทําหน้าที่เป็น Shooter โดยอาศัยการควบคุมบังคับบัญชาผ่านศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๕ เพื่อการตรวจการณ์ทางทะเล และสามารถบูรณาการในการค้นหาและช้วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

B20200729-2.jpg

B20200729-3.jpg

B20200729-4.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail