พิธีมอบหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 “น้องถาดหลมุ”
2020/09/01

​               นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน ๔ เป็นประธานพิธีมอบหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 “น้องถาดหลุม”จากชุมนุมนายเรืออากาศ ให้แก่โรงพยาบาลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาลที่สําคัญในพื้นที่รับผิดชอบของกองบิน ๔ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมนายเรืออากาศ ที่มุ่งหวังทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพอากาศ “น้องถาดหลุม” เป็นผลผลิตเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่รวมพลังนักวิจัย จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คิดค้นและประดิษฐ์ นวัตกรรม เป็นการช่วยเหลือประชาชน และผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ​

B20200901 (2).jpg

B20200901 (3).jpg

B20200901 (4).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail