พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

​​          พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

นนก-2.jpg

กรมช่างอากาศ

ชอ.jpg

          พลอากาศตรี พิษณุ ปานวงษ์ วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

โรงเรียนการบิน

รร.การบิน-5.jpg

รร.การบิน-3.jpg

รร.การบิน-2.jpg

​         พลอากาศตรี เสกสรร  คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ คุณอภิษฎา คันธา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน​ จังหวัดนครปฐม​

          และนาวาอากาศเอก สมชนก  หลำริ้ว นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

กองบิน ๑

1.jpg

1-2.jpg

           นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และคุณ แคทรียา  ปวราเดชเดชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา​

           และนาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม รองผู้บังคับการกองบิน  ๑ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา​

กองบิน ๒

2.jpg

2-2.jpg

          นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อานนท์  สิริปริญญา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

         นาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปริญญา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี ​

กองบิน ๓

3.jpg

          นาวาอากาศเอก นภดร  คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้พิธีประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ห้องประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓​

กองบิน ๔

4.jpg

4-2.jpg

          นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีตักบาตรทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วิหารพระพุทธจตุรากาศยานประธาน กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์  

          นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จำลอง ปั้นงาม เป็นผู้แทน นำข้าราชการกองบิน ๔ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายอมร  บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

กองบิน ๕

5.jpg

5-2.jpg

           นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

           นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓​

กองบิน ๗

7.jpg

7-2.jpg

          นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ และพิธีตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        นาวาอากาศเอก แมนสรวง  สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๗ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี​เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓​​​ ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองบิน ๒๑

21.jpg

21-3.jpg

          นาวาอากาศเอก วาริท รามโกมุท รองผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นำข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

           นาวาอากาศเอก วนาดร เพ็ชร์แดง พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒๑ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓​​ ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี 

กองบิน ๒๓

23.jpg

23-2.jpg

          นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย นาวาอากาศโทหญิง ชุติมา เสสะเวช ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒๓ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๓ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมกองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

           นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย พร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที และเปิดเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี ฯ มื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓​ ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 

กองบิน ๔๑

41.jpg

41-2.jpg

           นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓​ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

          นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน ๔๖

46-2.jpg

46.jpg

          นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย คุณศิริกานต์ เรืองประยูร ประธานชมรมแมบ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๖ และข้าราชการ กองบิน ๔๖ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจุดเทียน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓​ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

กองบิน ๕๖ 

56.jpg

56-2.jpg

          นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ข้าราชการ กองบิน ๕๖ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ ร่วมตักบาตร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุม กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา

          นาวาอากาศเอก รัชต์ภาคย์  ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๕๖ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓​ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail