ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ส่งมอบรถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติซึ่งได้รับมอบจาก AIS ให้แก่กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2020/11/23

​            พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน - ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ส่งมอบ “รถพยาบาลอเนกประสงค์ช่วยเหลือภัยพิบัติ” ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้รับมอบจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่ พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ทุรกันดาร และเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติการทางการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

            สำหรับรถพยาบาลอเนกประสงค์ดังกล่าว มีขีดความสามารถที่สำคัญคือการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารที่มีความลาดชันและน้ำท่วมขัง ทำให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย

            ภายในรถยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือบีบ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ท่อออกซิเจนพร้อมชุดปรับลดแรงดันก๊าซออกซิเจน ชุดเครื่องมือตรวจ กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็น ชุดแผ่นกระดานรองหลังพร้อมที่ล็อคศีรษะ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน ชุดเฝือกลม ชุดอุปกรณ์ดามหลัง เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องดูดเสมหะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย ได้แก่ ชุดวิทยุรับ-ส่งแบบดิจิตอล เพื่อให้สามารถดำรงขีดความสามารถในการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย

B20201123 (3).jpg

B20201123 (5).jpg

B20201123 (2).jpg

B20201123 (4).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail