การประชุมชี้แจงคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ
2020/12/01
              พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะผู้ช่วยทูตทหาร​ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และได้มีโอกาสชี้แจงระบบการติดต่อประสานงานกับกองทัพอากาศ รวมทั้งแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ ภารกิจของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ
B20201201 (1).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail