กองทัพอากาศช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
2021/01/08

​             พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รับซื้อกุ้งและนํามาประกอบเลี้ยงให้แก่ข้าราชการ และทหารกองประจําการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ 

 ​            พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ ครอบครัว ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโครงการต่อเนื่อง จัดซื้อกุ้งมาประกอบอาหารหลากหลายเมนูในครอบครัว และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสําหรับกําลังพลในโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม 

รร2.jpg

รร3.jpg

          นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑​ ได้มอบหมายให้กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ รับซื้อกุ้ง จากเกษตรกร นำมาประกอบเลี้ยง พร้อมทั้งจัดผู้บริหารกองบินร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารกองประจำการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการบริโภคกุ้งที่ปรุงสุก ตลอดจนมีความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไม่ตื่นตระหนก ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔​

บน1-4.jpg

บน1.jpg

บน1-2.jpg

บน1-3.jpg

         นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ จัดดําเนินการประกอบเลี้ยงเมนูกุ้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคเมนูกุ้งที่ปรุงสุกแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

บน4.jpg

บน4-2.jpg

บน4-3.jpg

บน4-4.jpg

          นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้มอบหมายให้กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕ จัดดำเนินการประกอบเลี้ยงเมนูกุ้ง มื้ออาหารพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคเมนูกุ้งที่ปรุงสุกแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บน 5-4.jpg

บน 5.jpg

บน 5-2.jpg

บน 5-3.jpg

          นาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก ถนอมศักดิ์ ศรีหรั่ง เสนาธิการกองบิน ๒๑ จัดซื้อกุ้ง เพื่อดำเนินการมอบให้ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ ประกอบเลี้ยงมื้ออาหารพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคเมนูกุ้งที่ปรุงสุกแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔​ ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

บน 21.jpg

บน 21-2.jpg

บน 21-3.jpg

บน 21-4.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail