กองทัพอากาศร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) เพื่อเตรียมฝึกผสม THAI BOOMERANG 21
2021/04/17

                นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน ผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ฝ่ายกองทัพอากาศ พร้อมด้วย Lieutenant colonel Nicholas Beumer รองผู้ช่วยทูตทหารออสเตรเลียประจำประเทศไทย และ Squadron Leader Brett Cummings หัวหน้าคณะฝึกผสมฯ ฝ่ายกองทัพอากาศออสเตรเลีย เป็นประธานร่วมการประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (FPC) และร่วมลงนามข้อตกลงการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในวันที่ ๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยจัดเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

                ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ร่วมการฝึกผสม THAI BOOMERANG 21 ในปีนี้ จะเปลี่ยนรูปแบบการฝึก เป็นการฝึกแบบ Table Top Exercise (TTX) หรือการฝึกจำลองการยุทธทางอากาศ ร่วมกับกองทัพอากาศออสเตรเลีย ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ซึ่งจะเป็นการฝึกการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์สมมุติที่กำหนดขึ้น ให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของการฝึก ซึ่งในปีนี้ จะทำการฝึกในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา​
5.jpg
4.jpg
3.jpg

1.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail