กองบิน ๔๖ จัดโครงการกองทัพอากาศร่วมใจ บริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย
2021/04/29

        นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร  เรืองประยูร  ผู้บังคับการกองบิน  ๔๖  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน  ๔๖  ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ "กองทัพอากาศร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน"  โดยมีเจ้าหน้าที่จากห้องรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มาให้บริการ  ซึ่งการรับบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง คือ “ผู้บริจาค” จนถึงปลายทาง คือ “ผู้ป่วย” โดยปฎิบัติตามมาตรการเพื่อคัดกรองประวัติสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตอย่างรัดกุม ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๖ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นอย่างมาก เป็นผลมาจากประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในการเดินทาง การทำกิจกรรมนอกเคหสถานประกอบกับหลายหน่วยงานให้พนักงานทำงานจากที่บ้านหรือกักกันตัวเอง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมจึงขาดผู้บริจาคโลหิต ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีโลหิตในปริมาณไม่เพียงพอในการผ่าตัดและรักษาผู้ป่วยถือเป็นวิกฤตทั่วประเทศ  
       ในการนี้มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๗๘ คน ได้ปริมาณโลหิตจำนวน ๓๓,๖๐๐ ซีซี ทั้งนี้ กองบิน ๔๖ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ และรับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวให้ลุล่วงต่อไป
timeline_25640429_175306.jpg
timeline_25640429_175313.jpg
timeline_25640429_175311.jpg
timeline_25640429_175308.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail