มอบเงินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัส COVID–19
2021/07/29

พลอากาศเอก เดชอุดม คงศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ(สายงานกิจการพิเศษ)/ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มอบเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

223947441_1977451445764454_4538669489037482614_n.jpg​​


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail