กองทัพอากาศร่วมแถลงข่าว โครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” “เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ” ให้กับผู้ป่วย COVID–19
2021/09/07

           พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้แทนกองทัพอากาศเข้าร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” “เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ” ให้กับผู้ป่วย COVID–19 ซึ่งป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID–19 เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
           โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและดูแลช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID–19 ที่มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง อาทิเช่น การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ การสนับสนุนอากาศยานปฏิบัติภารกิจส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และอพยพคนไทยในต่างประเทศ การสนับสนุนกำลังพลและสถานที่เพื่อให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดเชิงรุก การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยแก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน การจัดรถครัวสนามเคลื่อนที่เพื่อแจกอาหารและน้ำดื่ม การจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนกองทัพอากาศ รวมทั้งการสนับสนุนอากาศยานนำส่งแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัด เป็นต้น
            ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศ ต้องมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้ง กำลังพล อากาศยาน เทคโนโลยี และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาวิกฤตและช่วยเหลือประชาชน ตามขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่มีอยู่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยนำขีดความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ มาบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่
             ดังนั้น เพื่อเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกัน กองทัพอากาศ จึงได้จัดโครงการ “ทัพฟ้าส่งเวชภัณฑ์ทั่วไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤตโควิด-19” สนับสนุนอากาศยานนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิหลักประกันสุขภาพไทย และโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” ร่วมปฏิบัติภารกิจ “เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยโรค COVID–19 ซึ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา กองทัพอากาศได้สนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ ATR และ C-130 เพื่อขนส่งชุดตรวจ Rapid Antigen Test สำหรับใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID–19 รวมทั้ง เครื่องช่วยหายใจ แบบ High Flow ที่กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ป่วย และอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ สำหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน การขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามโครงการ “ทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน” ในหลายพื้นที่ ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดน่าน
             ทั้งนี้ กองทัพอากาศขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในความพร้อมในการจัดเตรียมอากาศยานและกำลังพลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนภารกิจ “เติมน้ำใจ ต่อ...ลมหายใจ” ให้กับผู้ป่วย COVID–19 อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะมีลำเลียงส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสถานพยาบาลที่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน “ใจถึงใจไปทันที กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”
B20210907 (6).jpg
B20210907 (5).jpg
B20210907 (8).jpg
B20210907 (4).jpg
B20210907 (3).jpg
B20210907 (7).jpg
B20210907 (1).jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail