เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑/๖๕ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในกองทัพอากาศ ทั้งในหน่วยขึ้นตรง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง และกองบิน ต่างจังหวัด
2022/01/11

​​​

271635825_2105222302987367_3643190329634514314_n.jpg

271793579_2105222252987372_8962908527507929772_n.jpg

ประชุม คณก.บริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑/๖๕
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ จึงได้กำนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑/๖๕ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในกองทัพอากาศ ทั้งในหน่วยขึ้นตรง ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง และกองบิน ต่างจังหวัด พร้อมทั้ง เตรียมแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ : โอไมครอน (Omicron)ของกรมแพทย์ทหารอากาศ การตรวจรักษาและจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมแพทย์ทหารอากาศ การรองรับผู้ป่วยใน รพ.สนาม ทอ.(ดอนเมือง) การดูแลผู้ป่วย Home Isolation และ การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังได้สำรวจความพร้อม ของอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น เพื่อให้พร้อมใช้และมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ รพ.กองบิน ต่างจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๕ ณ ห้องประชุม พอ.๑ และผ่านระบบZoom
Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail