เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมนำเสนอโครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทจอแสดงภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (LED)
2022/01/12

​​

270248453_2105340759642188_7923222988034362165_n.jpg

271715230_2105340746308856_71724080454969166_n.jpg

พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมนำเสนอโครงการ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทจอแสดงภาพข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (LED) เพื่อขอใช้พื้นที่ติดตั้งจอแสดงภาพฯ จำนวน ๑๓ จุด ณ กองบิน, โรงเรียนการบิน และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (มวกเหล็ก) ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำหรับสาธารณชนจะได้ติดตามภารกิจ กิจกรรม และข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศ โดยกำหนดประชุมในวันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Tele Conference:VTC)Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail