การฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างชุด MERT,RTAF กับชุดปฏิบัติการบิน EC-725
2022/01/13

             พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างชุด MERT,RTAF กับชุดปฏิบัติการบิน ในการเคลื่อนย้ายบุคลากรและอุปกรณ์ทางอากาศยานด้วย เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ (MERT,RTAF) ครั้งที่ ๑ โดยมี ทีมครูฝึกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๐ คน ทำการสาธิตและฝึกสอน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๕ คน  ซึ่งการปฏิบัติมีทั้งแบบ Static และบินจริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ทหาร ในการรับมือจากภัยคุกคามทางยุทธการ  การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ  ภัยจากสารเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสี อีกทั้ง เป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของกรมแพทย์ทหารอากาศ การฝึกปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๔ กองบิน ๖​

timeline_20220113_221535.jpg

timeline_20220113_221541.jpg

timeline_20220113_221544.jpg

timeline_20220113_221550.jpg

timeline_20220113_221551.jpg

timeline_20220113_221555.jpg

timeline_20220113_221557.jpg

timeline_20220113_221559.jpg

timeline_20220113_221534.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail