กองบิน ๔ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19
2022/01/19
          กองบิน ๔ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง รวมถึงโลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลอยู่ในภาวะขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย ในการนี้ นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก เอก  แก้วสุขศรี เสนาธิการกองบิน ๔ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหาร
กองประจำการ กองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น ๓๔,๖๕๐ มิลลิลิตร โดยใช้การบริหารจัดการให้ ผู้รับบริจาคเข้าพื้นที่ มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากาก ๒ ชั้น และมีจุดพักคอยแยกจากจุดรับบริจาคโลหิตตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อาคารรณนภา กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์
1.jpg
5.jpg
7.jpg
9.jpg
14.jpg
13.jpg
10.jpg
12.jpg
11.jpg
15.jpg

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail