กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง

​         ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง 

         ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยสนับสนุนกำลังพล เพื่อร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะ เศษกิ่งไม้ และวัชพืช ในพื้นที่ลำตะคอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ส่งเสริมให้ลำตะคองเป็นคลองสวย น้ำใส และไหลสะดวก ณ บริเวณลำตะคอง ด้านหลังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่  ๒ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

B20220509 (8).jpg

B20220509 (2).jpg

B20220509 (7).jpg

B20220509 (6).jpg

B20220509 (5).jpg

B20220509 (4).jpg

B20220509 (1).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail