ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงรับการตรวจสอบความพร้อมจากเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ
2022/05/11

             นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์  ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ เตรียมการและตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งซักซ้อมแผนการปฏิบัติและความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานตามแผนบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ เพื่อให้การออกไปช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นไปอย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว 
            ในการนี้ พลอากาศตรี อนันต์ชัย  ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ได้ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ รวมถึงชี้แจงการปฏิบัติ และแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศในการออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของภัยพิบัติต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

B20220511 (4).jpg

B20220511 (5).jpg

B20220511 (6).jpg

B20220511 (8).jpg

B20220511 (9).jpg

B20220511 (1).jpg

B20220511 (7).jpg

B20220511 (3).jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail