ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ฯ/รองโฆษกกองทัพอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 5
2023/03/16

S__117072147.jpg

S__117072152.jpg


ทีมโฆษกกองทัพอากาศให้เกียรติบรรยายพิเศษ  สร้างการรับรู้ให้แก่ข้าราชการ ทอ.

นาวาอากาศเอก ดร.วีรชน นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ฯ/รองโฆษกกองทัพอากาศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ 5 จำนวน 250 คน ในหัวข้อ “การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ทอ.” ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ 16 มี.ค.66

วัตถุประสงค์การบรรยาย
1. เพื่อให้ข้าราชการ ทอ.มีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสื่อสารในสภาวการณ์ปัจจุบัน

2. เพื่อชี้แนะแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัย รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย

ผลการบรรยาย : ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อม ศาสตร์และศิลปะของการสื่อสารยุคใหม่ ตลอดจนหนทางปฏิบัติการสื่อสารได้แบบมืออาชีพ


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail