ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม (ครบ ๑๓๖ ปี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
2023/03/24

S__117170498.jpg

S__117170501.jpg

S__117170502.jpg

S__117170504.jpg

        นาวาอากาศเอก วีรชน  นรานุต ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม (ครบ ๑๓๖ ปี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
       โดยมี พลตรี  ธาดา  กะราลัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลักเมือง ๑ ชั้น ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

       สำหรับการประชุมฯ มีหน่วยร่วมประชุม ๕ หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  และกองทัพอากาศ  

       โดยผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศได้ชี้แจงเรื่องผลการปฏิบัติงานในส่วนของกองทัพอากาศ ในวาระครบ ๑๓๖ ปี กระทรวงกลาโหม ที่ผ่านมาทั้งหมด ๓ ส่วน ดังนี้ 

๑. การบริจาคโลหิต 
๒. การช่วยเหลือประชาชน
๓. แผนการประชาสัมพันธ์

สรุปการประชุมฯ ได้กำหนดจัดงานฯ ดังนี้
~ กำหนดพิธีฯ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ เป็นต้นไป  โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฯ 

~ ลำดับพิธี เริ่มด้วย  พิธีถวายราชสักการะและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม  พิธีสงฆ์  พิธีมอบของที่ระลึกให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่ การรับประทานอาหาร และการเยี่ยมเยียนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 

ทั้งนี้การประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยFacebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail