กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓ และโครงการโรงเรียนสีขาวห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖
2023/05/25

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๓ และโครงการโรงเรียนสีขาวห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑, จิตอาสา ๙๐๔, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     ในการนี้ กองบิน ๔๑ ได้ทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน จำนวน ๒๗๕ ชุด รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน ๖ ทุน รวมถึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๑ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริการตัดผม จากแผนกสวัสดิการ กองบิน ๔๑ ให้บริการเด็กนักเรียน
     นอกจากนี้ กองบิน ๔๑ ได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาวห่างไกลยาเสพติด โดยจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาให้แก่เด็ก เยาวชน รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของกองทัพอากาศและรัฐบาล

C3277340-5F93-475D-90F7-70B4B00F6FE1.jpg

57248078-AE6D-4D6C-9C06-5892C9ABF41B.jpg

C472F93D-03AC-4A4B-A3F6-B811BAE477FD.jpg

053E712D-9512-4695-AD7C-9D1D98E96FCC.jpg

7391C768-4A45-459D-A4FF-1D6A2047F19E.jpg

6611B17D-4632-4032-AE12-777276B66A06.jpg

70475B53-A353-454F-90D8-6DC181451240.jpg

A6B89448-E784-481C-92E2-CAB4E574C9C8.jpg

2A931614-8C43-479C-8A9C-4B82CE7AA0F5.jpg

013E0430-0077-4C73-BB17-2DD3CAAFCD2E.jpg

C4293D8E-C037-4006-B36B-802E9B65D1D8.jpg

8AE69747-F83B-41EF-9699-8A9B33ADA287.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail