วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 20 (ก้าวสู่ปีที่ 21)

พลอากาศโท สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 20 (ก้าวสู่ปีที่ 21) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ทองคำ พิธีสักการะพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย พิธีบำเพ็ญกุศล รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่กำลังพลในหน่วย โดยในวันนี้มีอดีตผู้บังคับบัญชากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนเหล่าทัพ และผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ เริ่มต้นขึ้นจากแผนกสงครามจิตวิทยา กองสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหารอากาศ ในปี พ.ศ.2506 ต่อมาในปีเดียวกันได้จัดตั้งกองกิจการพลเรือน เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศใช้อัตรากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (เพื่อพลาง) เพื่อทดลองโดยใช้สถานที่โรงฝึกงานนักเรียนจ่าอากาศเป็นที่ตั้งชั่วคราว จนกระทั่งปี พ.ศ.2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2546 จึงถือเอาวันที่ 16 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี ขวัญชัย เอี่ยมรักษา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศคนแรก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2547
การปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศที่ผ่านมาแบ่งเป็นกลุ่มงาน ได้แก่ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทัพอากาศ การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ การพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ โดยผลการปฏิบัติที่สำคัญที่ผ่านมามีดังนี้
- การจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสต่าง ๆ
- การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” โดยนำเงินรายได้สมทบทุมูลนิธิชัยพัฒนา และเผยแพร่ชื่อเสียงวงดุริยางค์กองทัพอากาศ
- การช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ.2548 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในต่างประเทศ
- การออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน
- โครงการชุมชนสัมพันธ์ และโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกัน
- กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารของกองทัพอากาศ
- ฝูงบินปะการัง โดยนำเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วไปทำแนวปะการังเทียม ณ อ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต
- การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศประจำปี

376022968_1024876632238175_9205182166000928631_n.jpg

376903547_1024876592238179_2121649402486190905_n.jpg

375875451_1024876695571502_7810057043076652502_n.jpg

LINE_ALBUM_2023.9.13_๒๓๐๙๑๔_3.jpg

LINE_ALBUM_2023.9.13_๒๓๐๙๑๔_4.jpg

LINE_ALBUM_2023.9.13_๒๓๐๙๑๔_2.jpg

377273626_1024876558904849_142123206256736846_n.jpg

375975203_1024872728905232_5339895098229881695_n.jpg

376280505_1024874082238430_6303668745353302211_n.jpg

375981576_1024876528904852_1474573867162608808_n.jpg

375966641_1024876665571505_6471764987806491037_n.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail