ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

​​​​​​


พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
(2480 - 2484)

พลอากาศโท หลวงอธึกเทวเดช
(2484 - 2486)

พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
(2486 - 2492)

จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
(2492 - 2500)

จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
(2500 - 2503)

พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา
(2503 - 2517)

พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
(2517 - 2520)

พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
(2520 - 2524)

พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
(2524 - 2526)

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
(2526 - 2530)

พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี
(2530 - 2532)

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
(2532 - 2535)

พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์
(2535 - 2536)

พลอากาศเอก ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
(2536 - 2539)

พลอากาศเอก อมร แนวมาลี
(2539 - 2540)

พลอากาศเอก ธนนิตย์ เนียมทันต์
(2540 - 2542)

พลอากาศเอก สนั่น ทั่วทิพย์
(2542 - 2543)

พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์
(2543 - 2545)

พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
(2545 - 2548)

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
(2548 - 2551)


พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
(2551 - 2555)


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
(2555 - 2557)

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
(2557 - 2559)​​​
 
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
(2559 - 2561)​​​

​พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
(2561 - 2562)

​พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
(2562 - 2563)

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail