ข่าว ทอ.ในหน้าสื่อ

 

 

10/6/64 เว็บไซต์AEC TV ONLINE : บน.๕ จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day
11/6/64 เว็บไซต์Thai PBS, ข่าวสด และ สำนักข่าวไทย : รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) ในฐานะ หน.คณะโครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมเดินทางในภารกิจ ทอ.ให้การสนับสนุน บ.ล.๘ ลำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง การเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนระหว่าง จว.ระนอง
10/6/64 เว็บไซต์บ้านเมือง, สยามรัฐ และไทยโพสต์ : ทอ.ส่งอากาศยานบรรทุกสินค้าสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่าง จว.ระนอง และ จว.บุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-๑๙
10/6/64 เว็บไซต์สำนักข่าวไทย : ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
10/6/64 เว็บไซต์มติชน และ MGR ONLINE : ทอ.“ปลื้มปิติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR”
10/6/64 นสพ.ไทยรัฐ : หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับ รพ.ในสังกัด ทอ.เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
10/6/64 นสพ.Bangkok Post และผู้จัดการรายวัน 360° : ทอ.“ปลื้มปิติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR
9/6/64 เว็บไซต์บ้านเมือง : หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับ รพ.ในสังกัด ทอ.เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
9/6/64 นสพ.บ้านเมือง : หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับ รพ.ในสังกัด ทอ.เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
8/6/64 เว็บไซต์บางกอกทูเดย์ และสำนักข่าวไทย : ทอ.โดย ศป.พรท.ศบภ.ทอ. และ พอ.เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ระยะที่ ๒ ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ทอ. ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.
9/6/64 เว็บไซต์สยามรัฐ : ผช.ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายช้อย โลดทนงค์ (พลทหารช้อย) วีรชนทหาร กองบินน้อยที่ ๕ ณ วัดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
7/6/64 เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์ : บน.๔๑ สนับสนุนเตียงสนามให้แก่ สนง.สธ.จว.เชียงใหม่ จำนวน ๒๐ เตียง เพื่อจัดตั้งหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ covid – 19 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จว.เชียงใหม่
7/6/64 เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา : ศาล ปค.พิพากษาให้เพิกถอนหมายเหตุในทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงเลขทะเบียนที่ กท.๑๔๓๖ ที่ให้ ทอ.ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุบริเวณสุสาน และฌาปนกิจสถานบนโฉนด ๗ ฉบับ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.
7/6/64 เว็บไซต์ข่าวกรม : ผช.ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายช้อย โลดทนงค์ (พลทหารช้อย) วีรชนทหาร กองบินน้อยที่ ๕ ณ วัดสามร้อยยอด ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
7/6/64 นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และข่าวสด : บทความพิเศษ เสนอข่าว “กลาโหม – นายกฯ”
7/6/64 นสพ.Bangkok Post : การเสียชีวิตของนายช้อย โลดทนงค์ (พลทหารช้อย) วีรชนทหาร กองบินน้อยที่ ๕
7/6/64 นสพ.เดลินิวส์ : ผบ.ทอ.ตรวจความพร้อมขั้นสุดท้ายการจัดตั้งสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนของ ทอ. ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.
4/6/64 เว็บไซต์มติชน : นายช้อย โลดทนงค์ (พลทหารช้อย) วีรชนทหารกองบินน้อยที่ ๕ คนสุดท้าย เสียชีวิตจากโรคชรา โดยจะมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดสามร้อยยอด จว.ประจวบครีขันธ์
4/6/64 เว็บไซต์สยามรัฐ : ผบ.บน.๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๕ มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-๑๙ แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์
4/6/64 เว็บไซต์มติชน และข่าวสด : ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บก.ทอ.
4/6/64 เว็บไซต์เดลินิวส์ : เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔
4/6/64 นสพ.ข่าวสด : ผบ.ทอ.รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑.๓ ล้านบาท จาก บมจ.ซีเค พาวเวอร์ โดยจะนำไปมอบให้ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.นำไปสร้างห้องไอซียูความดันลบ (Negative Pressure Unit) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศความดันลบ ช่วยป้องกันเชื้อโรคกระจายเพื่อความ
4/6/64 นสพ.สยามรัฐ : ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บก.ทอ.
4/6/64 นสพ.ไทยโพสต์ และไทยรัฐ : เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔
2/6/64 เว็บไซต์คมชัดลึก : ผู้แทน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.รับมอบอาหารและน้ำดื่มจากประธานชมรมวีรบุรุษแชมป์โลกไทย (เขาทราย แกเล็คซี่) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรด้านการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙
1/6/64 เว็บไซต์ข่าวสด, บ้านเมือง และ บางกอกทูเดย์ : ผบ.ทอ.ตรวจสอบความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนเปิดให้บริการศูนย์บริการวัคซีน ทอ. ณ อาคารรณนภากาศ รร.นนก.
1/6/64 เว็บไซต์Thai PBS : ทอ.จัดเที่ยวบินพิเศษ เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือชาวเนปาลในภาวะวิกฤต COVID-19
1/6/64 นสพ.ข่าวสด : การจัดสรรงบประมาณของเหล่าทัพ
1/6/64 นสพ.แนวหน้า : ทอ.ร่วมกับ ฝล.ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร บรรเทาภัยแล้ง
1/06/64 นสพ.สยามรัฐ : ทอ.จัดเที่ยวบินพิเศษ เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือชาวเนปาลในภาวะวิกฤต COVID-19


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail