ข่าว ทอ.ในหน้าสื่อ

 

 

5/5/65 เว็บไซต์ ไทยรัฐ : เหล่าทัพ ยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล โดย ทอ.จัดขึ้น ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ รร.นนก.
17/5/65 เว็บไซต์ ไทยรัฐ : ผบ.ทอ.พร้อมคณะ น.ชั้นผู้ใหญ่ และสมาคมแม่บ้าน ทอ.เป็นประธานในกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๕ ณ ห้องรับรอง ทอ.
19/5/65 เว็บไซต์ ข่าวสด : ทอ.ร่วมการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๖๕ (กฝร.๖๕) โดยทำการฝึกฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) ระหว่าง ๑๘ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๕ ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (แหลมแท่น) จว.ชลบุรี และฝึกภาคสนาม (FTX) ระหว่าง ๙ - ๑๘ พ.ค.๖๕
6/5/65 นสพ.เดลินิวส์ : ผบ.ทอ.พร้อมคณะ น.ชั้นผู้ใหญ่ และสมาคมแม่บ้าน ทอ.เป็นประธานในกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พ.ค.๖๕ ณ ห้องรับรอง ทอ.
22/4/65 เว็บไซต์ มติชน : ทอ.ร่วมกับ บ.ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเครื่องดื่มตราช้าง จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “กองทัพอากาศ - ช้าง” ประจำปี๖๕ พร้อมสนับสนุนทุนจำนวน ๒๐ ทุน โดยมี พล.อ.ท.วรกฤต มุขศรี รองประธานกรรมการศูนย์ฝึกสอนกอล์ฟเยาวชน ทอ.
20/4/65 เว็บไซต์ ข่าวสด : โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณี ผบ.ทอ.สั่งการให้ ศปก.ทอ.จัดอากาศยานและกำลังพลเข้าร่วม ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าและบินสำรวจจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ ๑๗ จว.ภาคเหนือ
25/4/65 นสพ.แนวหน้า : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผบ.ทอ.นำ คณก.จัดงานกาชาด ทอ. และสมาคมแม่บ้าน ทอ.เฝ้าทูลลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดออนไลน์
5/4/65 นสพ.ไทยโพสต์ : ผบ.ทอ.ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับ นนอ.จิรภัทร คำนิล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๔ นักเรียนทุนจากโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย รุ่นที่ ๓
1/4/65 นสพ.เดลินิวส์ : ผอ.สนผ.กร.ทอ.พร้อมด้วย ผอ.กนผ.กร.ทอ.ให้การต้อนรับ คณะ นทน.รร.เสธ.ทอ.รุ่นที่ ๖๖ , ผบ.บน.๔๑ มอบหมายให้ รอง ผบ.บน.๔๑ ในฐานะรอง ผอ.ศบภ.บน.๔๑
19/4/65 เว็บไซต์ มติชน : นักกีฬาร่มบิน สังกัด ทอ.ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันร่มบิน ชิงแชมป์ระดับโลก ครั้งที่ ๑๑ รายการ “เวิลด์ พารามอเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ บราซิล 2022” ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๓๐ เม.ย.๖๕ ณ เมืองซากวาเรมา ปท.บราซิล
4/4/65 นพส.ไทยโพสต์ : ผบ.ทอ.เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะจำลองแบบที่ ๑๒ (S–70i) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระลานพระราชวังดุสิต
30/3/65 เว็บไซต์ NNT : รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ ทอ.กิตติมศักดิ์ ให้แก่ รอง ผวจ.ปัตตานี, ปลัด จว.ปัตตานี และบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จว.ปัตตานี
25/3/65 เว็บไซต์ บ้านเมือง : ผบ.ทอ. และ ผู้ว่าการ กฟภ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กฟภ. และ ทอ. โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในกองทัพอากาศ การสำรวจ วิจัย พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องรับรอง ทอ.บก.ทอ.
25/3/65 นสพ.เดลินิวส์ : - คอลัมน์ : เลียบค่ายกองทัพ เสนอข่าว - เสธ.ทอ.ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทอ. พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน ณ บน.๒๑ โดยมี ผบ.บน.๒๑ ให้การต้อนรับ , รอง ผบ.รร.นนก.เป็นผู้แทน ผบ.รร.
24/3/65 เว็บไซต์ ไทยนิวส์ : - ทอ.ร่วมกับ ฝล.ปฏิบัติการฝนหลวงโดยใช้ บจ.๗ ปฏิบัติการยับยั้งและสลายลูกเห็บ บริเวณพื้นที่ จว.เชียงใหม่ จว.ลำปาง และ จว.พะเยา
24/3/65 นสพ.แนวหน้า : น.อ.นิโรจน์ จำปาแดง รอง ผอ.สกป.กร.ทอ. และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๒ ปี นสพ.แนวหน้า
22/3/65 เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๖ ของ กห.
18/3/65 นสพ.เดลินิวส์ : คอลัมน์เลียบค่ายกองทัพ : พล.อ.ต.นพนันท์ เกิดศิริ เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝนหลวง อ.หัวหิน จ
21/3/65 เว็บไซต์ ไทยนิิวส์ : ทอ.ร่วมกับ ฝล.ปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาค และปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้ง และบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ บริเวณพื้นที่ จว.เชียงใหม่ จว.ลำปาง และจว.พะเยา (ไทยนิวส์)
16/3/65 นสพ.สยามรัฐ : ผบ.ทอ.ร่วมประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี ผบ.ทสส.เป็นประธาน พร้อมด้วย ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. และ ผบ.ตร. เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุม ทร. ทั้งนี้ ผบ.ทสส.ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้จัดเตรียมกำลังภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายและ
17/3/65 เว็บไซต์ สยามรัฐ : ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารกลางปี ๖๕ จำนวน ๒๓๘ ตำแหน่ง
15/3/65 เว็บไซต์ ไทยรัฐ : ผบ.ทอ.มอบเครื่องแบบ ทอ.พร้อมเครื่องหมายยศ พล.อ.อ. ให้แก่ ปล.กห.ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.อ.อ. และ พล.ร.อ.เป็นกรณีพิเศษ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกลาโหม
15/3/65 เว็บไซต์ ไทยนิวส์ : รอง ผอ.สยฝ.ยก.ทอ.ในฐานะ ผอ.กองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒ ฝ่ายไทย พร้อมด้วย ผอ.กองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสหรัฐอเมริกา และฝ่ายสิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมโคปไทเกอร์ ๒๐๒๒ ณ ห้องประชุมจันทรุเบกษา บน.๑
14/3/65 นสพ.เดลินิวส์ : ประธานคณะผู้บริหารฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบ รมว.กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่การบินไทย ช่วยทวงหนี้ค่าซ่อมเครื่องบินจากหน่วยงานรัฐ อาทิ ทอ. เป็นต้น
11/3/65 เว็บไซต์ ท็อปนิวส์ : ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ลงนามในประกาศฉบับที่ ๑๘ เรื่องงดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่าง รพ. ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต, กำลังพล ทอ.และผู้ป่วยประกันสังคม
11/3/65 นสพ.มติชน : ทอ.ปรับโครงสร้าง กรมควบคุมปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เป็นหน่วยบัญชาการ คปอ. และปรับโครงสร้างหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (อย.) ทั้ง ๒ หน่วยนี้ให้แล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ.๒๕๖๕
10/3/65 เว็บไซต์ มติชน : พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.อดีตเจ้ากรมช่างอากาศเสียชีวิต
10/3/65 นสพ.มติชน : โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก (F-๑๖A) หมายเลข ๑๐๓๓๑ ฝูง.๑๐๓ บน.๑ นักบินดีดตัวออกอย่างปลอดภัย
10/3/65 นสพ.ไทยโพสต์ : ๒.๑ โฆษก ทอ.ชี้แจงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทนเครื่องเดิม ที่จะเริ่มทยอยปลดประจำการตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๔ จนถึง พ.ศ.๒๕๗๔
10/3/65 นสพ.ข่าวสด : ผบ.ทอ.สั่งคณะกรรมการหาสาเหตุเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ ก (F-๑๖A) ฝูง.๑๐๓ บน.๑ ที่ประสบอุบัติเหตุว่าเกิดจากสาเหตุใด


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail