พิธีส่งมอบเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค ต้นแบบ (ROLL OUT CEREMONY) ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ F-5 ST SUPER TIGRIS
23/05/61

​       พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการรับมอบเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค ต้นแบบ
(ROLL OUT CEREMONY) ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ F-5 ST SUPER TIGRIS จากผู้แทนบริษัท ELBIS SYSTEM
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโรงซ่อมอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

       เนื่องด้วยเครื่องบินขับไล่ในยุคปัจจุบันนั้นมีราคาที่สูงมาก ประกอบกับสถานภาพงบประมาณของกองทัพอากาศที่มีอย่างจำกัด
ดังนั้นการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินที่มีใช้งานอยู่ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของกองทัพอากาศในการ
ดำรงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตามโครงสร้างกำลังรบ เครื่องบินขับไล่แบบ F-5E/F เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศเล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะนำมาปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อให้เครื่องบินมีความทันสมัย สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต

        กองทัพอากาศจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือ F-5E/F (F-5 SUPER TIGRIS) จำนวน ๑๔ เครื่อง แบ่งออกเป็น ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง และระยะที่ ๒ จำนวน ๔ เครื่อง โดยปรับปรุงขีดความสามารถให้สามารถใช้งานระบบอาวุธสมัยใหม่ที่มีความแม่นยำสูง มีระยะยิงไกล รวมทั้งติดตั้งระบบ เรดาร์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับเป้าหมายเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูล ทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ และระบบป้องกันทางอากาศของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าว หรืออย่างน้อย ๑๕ ปี หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ นอกจากขีดความสามารถของเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นแล้ว โครงการนี้ ยังดำเนินการบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยใช้บุคลากรของกองทัพอากาศในการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำวิทยาการมาประยุกต์สำหรับการดูแลบำรุงรักษายุทโธปกรณ์สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของกำลังทางอากาศ ระบบอาวุธ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้กองทัพอากาศ มีขีดความสามารถสูงขึ้นในการป้องกันประเทศ และเผชิญภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

         สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการขณะนี้ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ค หรือ F-5F ต้นแบบ ได้ดำเนินการปรับปรุง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสนี้ บริษัท ELBIS SYSTEM ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ จึงได้ทำการส่งมอบเครื่องบิน F-5F ต้นแบบดังกล่าวให้กับ
กองทัพอากาศ

A20180523.jpg 

A20180523-3.jpg 

A20180523-4.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail