พิธีปิดการฝึกผสม COPE TIGER 2019
22/03/62

           พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย Brigadier General Tommy Tan Ah Han (พลอากาศจัตวา ทอมมี ตัน อา ฮาน) เสนาธิการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ General Charles Q. Brown, Jr. (พลอากาศเอก ชาร์ลส คิว บราวน์ จูเนียร์) ผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐอเมริกา ภาคแปซิฟิก และดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาประจำกองบัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก และผู้อำนวยการฝ่ายเสนาธิการยุทธการรบทางอากาศภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม COPE TIGER 2019 เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

         การฝึกผสม COPE TIGER (Multi-Lateral Exercise Cope Tiger) ถือได้ว่าเป็นการฝึกผสมทางอากาศที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำกำลังทางอากาศ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึก มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งด้านการควบคุมและสั่งการ การฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างแบบ การฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น การฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีด้วยการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ระบบ Airborne Early Warning, Electronic Warfare และแนวความคิดการใช้ Network Centric Operations ทำให้เกิดความสมจริงในการฝึก เพื่อสะท้อนถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน และการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ

          สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบิน และหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย ซึ่งการฝึกในครั้งนี้มีกำลังพลในการฝึกมากกว่า ๒,๐๐๐ คน

          การฝึกผสม COPE TIGER 2019 เป็นการฝึกครั้งที่ ๒๕ โดยมี นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม COPE TIGER 2019 ฝ่ายไทย, Col.Teo Soo Yeow (นาวาอากาศเอก เทียว ซูว์ เย่าว์) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Col.Shannon D. Smith (นาวาอากาศเอก แชนนอน ดี สมิธ) เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมฯ ฝ่ายสหรัฐอเมริกา

            สำหรับประเทศไทย นอกจากส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพอากาศแล้ว ยังได้จัดเจ้าหน้าที่จากกองทัพบก กองทัพเรือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการฝึก

             สำหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จังหวัดลพบุรี

               ระยะเวลากว่า ๒๐ ปี การฝึกผสม COPE TIGER ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมรบและการทำงานร่วมกันของทั้ง ๓ ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ความร่วมมือ ความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกัน ทำให้เพิ่มความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งและมีส่วนสำคัญต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

A20190322.jpg 

A20190322-2.jpg 

A20190322-5.jpg 

A20190322-4.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail