ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมฟื้นฟูและให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
24/09/62

​          พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและให้กําลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดชลธาร ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

          โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะนําถุงยังชีพ เรือท้องแบน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของบรรเทาทุกข์ มอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และให้บริการทางการแพทย์โดยชุดแพทย์จาก กองบิน ๒๑

           นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ รด.จิตอาสา และพี่น้องประชาชนบ้านท่าเมือง ทําการฟื้นฟูและทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในชุมชน และบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ปรับปรุงทาสีอาคารและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งนําศิลปินดาราไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เกิดอุทกภัยช่วงแรกจนสถานการณ์ดีขึ้นและยังคงเดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไป

A20190924 (5).jpg 

A20190924 (7).jpg 

A20190924 (2).jpg 

A20190924 (14).jpg 

A20190924 (9).jpg 

A20190924 (12).jpg 

A20190924 (10).jpg 

1569399912968.jpg 

A20190924 (4).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail