พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา
30/09/62

            ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป กองทัพอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยประกอบพิธี ดังนี้

            - เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ โถงหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ 
            - เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ 
            - เวลา ๑๓.๕๐ น. พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
            สำหรับพิธีสวนสนามฯ ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๔ กองพัน ประกอบด้วย ๑) กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๒) กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ๓) กองพันทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๔) กองพันต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เข้าร่วมการสวนสนาม 
            นอกจากนี้ยังได้จัดหมู่บินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ จำนวน ๔ หมู่บิน ทำการสวนสนามทางอากาศ ได้แก่
            - หมู่บินที่ ๑ นามเรียกขาน EAGLE ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5) จำนวน ๔ เครื่อง
            - หมู่บินที่ ๒ นามเรียกขาน VIPER ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16) จำนวน ๔ เครื่อง
            - หมู่บินที่ ๓ นามเรียกขาน SHARK ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (GRIPEN) จำนวน ๔ เครื่อง
            - หมู่บินที่ ๔ นามเรียกขาน DRAGON ทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๒ (T-50TH) จำนวน ๔ เครื่อง 
 
            พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๒๐ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๗ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ 
            - ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน และ รักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศอากาศไทยประจำกรุงปารีส และรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงโรม 
            - เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ 
            - รองเสนาธิการทหารอากาศ 
            - เสนาธิการทหารอากาศ 
ก่อนจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
A20190930 (4).jpg 
A20190930 (9).jpg 
A20190930 (6).jpg 
A20190930 (7).jpg 
A20190930 (8).jpg 
A20190930(10).jpg 
 

Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail