พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ
2019/10/01

​                ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ จํานวน ๑๐๗ คน นั้น พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

                ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า “...ขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์พัฒนาหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมสืบไป...”

A20191001 (12).jpg 

A20191001 (13).jpg 

A20191001 (3).jpg 

A20191001 (6).jpg 

A20191001 (5).jpg 

A20191001 (7).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail